Predsednik:

Mitja Margon

Podpredsednik:

Matej Pegan

Člani izvršnega odbora:

Marjan Matevljič
Vlado Borštnar
Rok Poropat
Tina Mrak
Damijan Vuk