Član kluba lahko postane vsak državljan RS, in tuji državljan, ki sprejme pravila kluba in se po njih ravna, plača vpisnino in članarino. V primeru, da želite postati član kluba nas o tem obvestire s podpisano prošnjo Zza mladoletne osebe, prošnjo podpiše njihov zakoniti zastopniki.


Prošnjo lahko pošljete na naš email naslov:

#EM#696f646c446e6a726a247a627e6c7a216378#EM#


ali pa na naš poštni naslov:


Jadralni klub Pirat
Obala 6a
6320 Portorož


Izvršni odbor kluba odloča o sprejemu novih članov.


Članstvo v klubu je prostovoljno. Evidenco članov kluba vodi tajnik kluba. Status člana velja ob poravnani članarini za tekoče koledarsko leto,

 

Član kluba, ki je tekmovalec in je pri JZS registriran za JK Pirat, lahko prestopi v drugi klub le pod pogojem, da mu izvršni odbor izda izpisnico. Zahtevek za izpisnico, z obrazložitvijo in navedbo kluba, v katerega želi prestopiti, mora tekmovalec podati v pisni obliki. Izvršni odbor, ki sprejme zahtevek za izpisnico, je dolžan tekmovalcu v roku 14 dni izdati izpisnico ali pisno pojasniti razloge za njeno zavrnitev, ter o tem obvestiti JZS.