Dom vodnih športov v Portorožu bo predvidoma do konca prihodnjega meseca dobil povsem novo podobo. V prvi fazi izvedbe projekta ureditve morskega dela obale Jadralnega centra Portorož bodo delavci podjetji Grafist in Adriaing zgradili nov pomol, postavili dva plavajoča valobrana, izvedli klančino za spust čolnov v morje ter uredili obstoječi in dogradili nove skalomet. V drugi fazi bodo izvedli še klančino za spust jadrnic.

Celotna vrednost investicije za prvo fazo znaša približno 790.000,00 EUR z DDV, sredstva pa so v celoti zagotovljena iz proračuna Občine Piran.

Z gradnjo Doma vodnih športov v Portorožu se je občina Piran pred sedmimi leti odzvala na hudo prostorsko stisko športnikov in športnic, predvsem jadralk in jadralcev, ki kljub tekmovalnim uspehom, velikemu interesu za ta šport med mladimi, pa tudi potrebam naših gostov niso imeli ustreznih pogojev za delo in razvoj.

Vendar pa se je dosedanji projekt izgradnje Doma vodnih športov omejil le na ureditev infrastrukture na kopnem, jadralke in jadralci pa so se še naprej spopadali z utesnjenim delom obale pred njim. Z novo maritimno ureditvijo prostora pred domom vodnih športov bodo uporabniki dobili dovolj veliko funkcionalno in varno površino za manevriranje s plovili.

Naložba v Dom vodnih športov bo dokončno zagotovila normalno delovanje jadralnim društvom, omogočila izvedbo tekmovanj in tudi s tem pomembno prispevala k razvoju jadranja pri nas. Hkrati pa bo Jadralni center Portorož v našo turistično destinacijo privabil tudi nove goste, ki želijo svoj prosti čas na morju preživeti aktivno.