Sestal se je organizacijski odbor regate 30. Sailing Point Easter Regatta, ki je zadnje dni budno spremljal prijave na čakalni seznam. Na podlagi umirjene dinamike prijav je organizacijski odbor sprejel naslednjo odločitev: prijave v kategorijo cadet/junior ustavimo pri končnem številu 550 in s tem so prijave v kategorijo Cadet/Junior dokončno zaprte.

Z veseljem sporočamo, da tako sprejemamo vseh 100 tekmovalcev s čakalnega seznama.

S tem smo dosegli mejo, ki smo si jo zastavili z namenom ohranjanja varnosti tekmovalcev ter kvalitetne izvedbe regate.

Rok za plačilo štartnine tekmovalcev s čakalnega seznama: 20.02.2024 (na regati bodo tekmovali lahko le tekmovalci s plačano štartnino, zato bodite pozorni na rok za plačilo štartnine).