Jadralni klub Pirat Portorož je bil ustanovljen po drugi svetovni vojni kot sekcija Ljudske tehnike. Z leti se je klub osamosvojil in po zamenjavi več lokaciji v Piranu in Portorožu leta 1965 pristal na sedanji lokaciji Obala 7.

KLUB IMA NASLEDNJE CILJE:

 • zagotavljati pogoje za vzgojo podmladka, tekmovalcev in dvigovanje kvalitete vrhunskih športnikov jadralcev,
 • pri članih razvijati karakterne vrline, kot so ustvarjalni polet, občutek za delo v skupnosti, samokritičnost, odgovornost, kolegialnost, zbranost, itd.,
 • skrbeti za popularizacijo jadralnega športa med občani, predvsem med mladino, ter jih pritegovati v članstvo,
 • skladno s turističnim gospodarstvom občine ustvarjati dodatno kvalitetno ponudbo na območju svojega delovanja.

SVOJE CILJE URESNIČUJEMO Z NASLEDNJIMI DEJAVNOSTMI:

 • s širjenjem in popularizacijo jadralnega športa preko sredstev javnega obveščanja in organiziranjem tečajev,
 • z organizacijo tekmovanj in raznih prireditev v podporo osnovnih ciljev kluba,
 • s sodelovanjem in povezovanjem z ostalimi jadralnimi društvi,
 • z vzgojo in usposabljanjem članov in strokovnih delavcev,
 • z organiziranjem strokovnih tečajev oziroma seminarjev s področja trenerskega dela, dela športnih funkcionarjev,
 • z vključevanjem članov v organe kluba
 • in drugimi dejavnostmi, ki so v korist uveljavljanju jadralne dejavnosti kluba in širše skupnosti.

Smo sodoben in uspešen klub, ki polaga veliko pozornost delu z mladimi. Mladi jadralci lahko začnejo svojo pot v naši Šoli jadranja, ki jo organiziramo v poletnih mesecih. V dvotedenskih tečajih, se otroci učijo jadranja in morskih veščin. Najboljši med njimi nato nadaljujejo z rednimi treningi in postanejo člani naših tekmovalnih ekip v razredu OptimistVsako leto pripravimo tečaje za osnovne in srednje šole v sklopu programa Šport za zdravje. Tako se pri nas vsako leto s tem športom spozna okrog 400 otrok.

MLADINSKI PROGRAM:

Razred Optimist je naša najštevilčnejši razred, v njej deluje najmanj 10 otrok, ki pridno trenirajo. Naši jadralci se vsako leto uvrstijo v državno reprezentanco. Uspešno delo z najmlajšimi je osnova za uspehe, ki jih dosegamo tudi v drugih razredih. Tako gojimo tudi prehodne klase kot so npr. 29er, Laser 4.7, Laser Radial, in Laser Standard.

OLIMPIJSKI PROGRAM:

Od olimpijskih klas pa razvijamo in močno podpiramo razred 470 ter Laser Standard.  

JADRANJE NA DESKI:

V klubu je zelo aktivna dejavnost surfarjev v klasah RS:X, Formula ter slalom. Velik povdarek je tudi na najbolj atraktivni disciplini wave.

REKREATIVNI PROGRAM:

V klubu hranimo veliko število različnih jadrnic, katamaranov, jadralnih desk. Rekreativno jadranje je eden od razlogov obstoja kluba. Naši člani so večinoma  tudi sami jadralci.
Člani našega kluba tekmujejo tudi v potovalnih jadrnicah. Tekmovalna sezona traja čez celo leto in tudi tu smo uspešni.

REGATE IN DOGODKI:

Organizacija regat je pomembna dejavnost kluba. Vsako leto organiziramo vrsto regat  za vse jadralne klase in za modele jadrnic. Najuspešnejša je Velikonočna regata za razred Optimist, ki je postala ena od najpomembnejših regat za ta razred v svetovnem merilu. Na regati nastopi več kot 380 jadralcev  iz 11. držav. Ta regata je velikega pomena tudi za turistično gospodarstvo in promocijo kraja v svetu.
V klubu vsako leto organiziramo edino Slovensko regato jadranja na deski Piranja.

Bogata, več kot 60 letna zgodovina Pirata, prežeta z zlatom, srebrom in bronom, zavzetostjo članov pri delu, prenosu znanja in izkušenj, je veliko pripomogla k razvoju slovenskega jadranja.